budgy ایران مراغه قهرمان اهدا مدال

budgy: ایران مراغه قهرمان اهدا مدال بانوی قهرمان سیل زدگان ابراز همدردی مدال طلا

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ساخت ماژول زندگی فضانوردان با قطعات شاتل بازنشسته

شرکت لاکهید مارتین مسئولیت تبدیل کابین باربری شاتل بازنشسته را به ماژول آزمایشی زندگی انسان در فضا و در ابعاد واقعی بر عهده گرفت.

ساخت ماژول زندگی فضانوردان با قطعات شاتل بازنشسته

ساخت ماژول زندگی فضانوردان با قطعات شاتل بازنشسته

عبارات مهم : زندگی

شرکت لاکهید مارتین مسئولیت تبدیل کابین باربری شاتل بازنشسته را به ماژول آزمایشی زندگی انسان در فضا و در ابعاد واقعی بر عهده گرفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، فرایند ساخت ماژول آزمایشی از قطعات شاتل بازنشسته در مرکز تحقیقات فضایی کندی در فلوریدا شروع شده است هست. نشانه از ساخت این ماژول آزمایش اوضاع کنترل خودکار سیستم کنترل رایانه ای در شرایطی است که همه فضانوردان در خارج از سفینه مشغول فعالیت هستند.

ساخت ماژول زندگی فضانوردان با قطعات شاتل بازنشسته

ماژول اقامت فضانوردان پروژه تحقیقاتی تازه شرکت ناسا است که با نشانه تامین شرایط زندگی در فضا، در مدار بین ماه و زمین مستقر خواهد شد.

در آینده نه چندان دور جهت سفر به ماه و مریخ علاوه بر ایستگاه فضایی بین المللی، یک ماژول سرنشین دار نیز جهت استقرار در فاصله بین ماه و زمین ساخته خواهد شد.

شرکت لاکهید مارتین مسئولیت تبدیل کابین باربری شاتل بازنشسته را به ماژول آزمایشی زندگی انسان در فضا و در ابعاد واقعی بر عهده گرفت.

سخنگوی شرکت لاکهید مارتین در مورد بعضی از شرح این قرارداد عنوان کرد: این قرارداد با نشانه تبدیل یکی از ماژول های تحویل بار به ایستگاه فضایی بین المللی به ماژول آزمایشی اقامت انسان در مدار بین ماه و زمین تنظیم شده است است.

وی در ادامه افزود: ماژول باربری شاتل جهت کم کردن هزینه های ساخت و آزمایش گزینش شده است است و این گزینش هوشمندانه وقت ساخت را از چند سال به تنها 18 ماه کم کردن خواهد داد.

واژه های کلیدی: زندگی | قطعات | ایستگاه | بازنشسته | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs