budgy ایران مراغه قهرمان اهدا مدال

budgy: ایران مراغه قهرمان اهدا مدال بانوی قهرمان سیل زدگان ابراز همدردی مدال طلا

گت بلاگز اخبار گوناگون مسابقه دوی شترهای بی‌سوار در اردن

تصاویری که در زیر مشاهده می کنید مربوط به مسابقه شترسواری در «وادی رُم» بزرگترین وادی در اردن هست. این شترها در یک مسیر پنج کیلومتری با یکدیگر مسابقه دادند و صا

مسابقه دوی شترهای بی‌سوار در اردن

مسابقه دوی شترهای بی سوار در اردن

عبارات مهم : همراهی

تصاویری که در زیر مشاهده می کنید مربوط به مسابقه شترسواری در «وادی رُم» بزرگترین وادی در اردن هست. این شترها در یک مسیر پنج کیلومتری با یکدیگر مسابقه دادند و صاحبانشان نیز به موازات مسیر مسابقه با خودروهایشان شترها را همراهی کردند.

مسابقه دوی شترهای بی‌سوار در اردن

تصاویری که در زیر مشاهده می کنید مربوط به مسابقه شترسواری در «وادی رُم» بزرگترین وادی در اردن هست. این شترها در یک مسیر پنج کیلومتری با یکدیگر مسابقه دادند و صا

مسابقه دوی شترهای بی‌سوار در اردن

تصاویری که در زیر مشاهده می کنید مربوط به مسابقه شترسواری در «وادی رُم» بزرگترین وادی در اردن هست. این شترها در یک مسیر پنج کیلومتری با یکدیگر مسابقه دادند و صا

مسابقه دوی شترهای بی‌سوار در اردن

خبر آنلاین

واژه های کلیدی: همراهی | آنلاین | مسابقه | اخبار گوناگون

مسابقه دوی شترهای بی‌سوار در اردن

مسابقه دوی شترهای بی‌سوار در اردن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs